Per als pacients quan la causa d’ingrés és una malaltia infectocontagiosa, garantitza l’aïllament i la higiene necessaris per aquests casos.