Equipada amb els aparells necessaris per a una hospitalització higiènica i efectiva: Bombes d’infusió intravenosa, equips UCI amb oxigenoteràpia portàtil i control de la humitat relativa, electrocardiografia monitoritzada, respiració assistida.